• image1.jpg
  • image11.jpg
  • image15.jpg
  • image20.jpg
  • image30.jpg
  • image40.jpg
  • image50.jpg
  • image70.jpg
  • image80.jpg

Історична довідка

На початку ХХ століття в м.Могилеві (тоді ще не Подільському), який був невеликим повітовим містечком і відносився до Подільської губернії, медична допомога надавалась в очному піклувальному пункті сліпих. Завідуючим був лікар В’ячеслав Крайський. Пункт знаходився на другому поверсі його будинку.

В 1900 р., коли в повіті було організовано земство, на Лікарняній вулиці (50-річчя СРСР, зараз Ринкова) було відведено спеціальне приміщення в найманому домі під земську лікарню на 25 ліжок. В лікарні надавали амбулаторну і стаціонарну допомогу населенню всього Могилівського повіту. В лікарні працювала лікар Григор’єва Е.І. та три фельдшери.

4 листопада 1912 року на губернській лікарській нараді була заслухана доповідь лікаря Григор’євої Е.І., в якій проведено аналіз діяльності земської лікарні.

В 1910 році амбулаторію відвідало 18018 чоловік, в 1912 році – 15841 чол. За 5 років під наркозом проведено 1142 операції, із них на очах – 27, на голові та шиї – 85, черевних – 340, гінекологічних – 259.

Могилівська повітова управа у справах земського господарства подала прохання перед губернською управою про збільшення в Могилівській земській лікарні числа ліжок з 25 до 50.

Стало питання про необхідність будівництва власного, а не найманого, приміщення під лікарню.

Губернський комітет дав дозвіл і виділив 18 тис.крб. на перший рік будівництва.

Місто відвело під будівництво безкоштовно 2 десятини землі і видало допомогу на утримання 500крб. в рік.

11 травня 1912 року Могилівська повітова управа розглянула проект будівлі нової лікарні, будівництво якої розпочалося в районі залізничного вокзалу.

А лікарня на Лікарняній вулиці до 1913 року стала називатись єврейською міською лікарнею, головним лікарем якої був Рейф Г.Л.

Нова лікарня на 40 ліжок була побудована в Могилеві в 1914 році. В ній, крім терапевтичного і хірургічного відділень, був заразний барак (інфекційне відділення), окрема палата для венеричних хворих, пологова палата. Саме ця лікарня стала попередником сучасної центральної районної лікарні і заклала розвиток здоровоохорони міста та району. Головним лікарем був Добровольський І.Р. Лікарня активно функціонувала. Один раз в два місяці проводились медичні ради, де розглядалось широке коло питань: посилення заходів по боротьбі із заразними хворобами, навчання персоналу лікарні професіональній майстерності, вирішення проблем, пов’язаних із загальною бідністю, недостатнє постачання хворих продуктами харчування, паливом.

Наведемо копію протоколу засідання Могилівської Думи від 30.03.1916р. № 44 (матеріали обласного архіву).

«Рада Могилівської лікарні у відношенні, адресованому на ім’я міської Думи 12 березня 1916 року № 50 доводить до відома, що створилось складне становище лікарні у зв’язку з ростом дороговизни, ставить лікарню у досить критичний стан. Виходячи з цього і, рахуючись з тією великою користю, яку приносить лікарня (особливо бідним і незабезпеченим, число яких збільшується), Рада подає клопотання про видачу одночасно авансом в рахунок допомоги, яку надає місто лікарні – 5000 крб., так як інакше такий корисний заклад, як лікарня, на жаль, закриється.

Міська управа зі своєї сторони просить задовільнити таке і дозволити видати Могилівській лікарні із міських сум 5000 крб.».

До 1919 року в Могилеві відкривається тублікарня на 10 ліжок, противенеричний пункт на 10 ліжок, який в подальшому реорганізований в шкірновенерологічний диспансер. Головним лікарем призначено Печерського І.М., а тублікарні – Фінча Д.Р.

У 1921 році була відкрита центральна зубна амбулаторія. Зберігся в обласному архіві звіт про її діяльність за півроку: «Зубна амбулаторія обслуговує всіх громадян міста та округи, школярів, селян, членів профсоюза і місцевий гарнізон. Амбулаторія користується популярністю. Притягнені до роботи в порядку трудової повинності всі зубні лікарі міста – 14 чоловік, із них 4 штатних. Оснащена амбулаторія не погано, не погано у відношенні санітарії та гігієни, а що стосується рушників і простирадл – можна очікувати кращого: лікарям приходиться приносити їх із дому. Часто робота тормозиться через відсутність медінструментів».

Із 1925 року почався активний розвиток надання медичної допомоги населенню: число ліжок в райлікарні збільшилось до 75, працювало вже 5 лікарів. У цьому ж році самостійно почала вести прийом дитяча консультація, відкритий рентгенкабінет.

У 1928 році була відкрита міська поліклініка, головним лікарем якої призначений лікар Кауфман.

У 1936 році в нашому місті відкрилась двохрічна школа медсестер, яка розмістилась в одній із будівель школи № 8, а у 1937 році придбано у приватних осіб за 36000 крб. будівлю для даного навчального закладу (у даний час в ній розміщується шкірвендиспансер).

На сьогоднішній день медичний коледж знаходиться по вул..Сагайдачного, в будівлі колишньої застави, а потім міського комітету партії.

Перед початком Великої Вітчизняної війни медична допомога жителям міста та району надавалась районною лікарнею на 150 ліжок, міськполіклінікою і чотирма дільничними лікарнями на 10 ліжок: Вендичанській, Слободо-Шлишковецькій, Озаринецькій та Ярузькій.

20.03.1944р. наказом військового коменданта була відновлена діяльність районної лікарні після румуно-німецької окупації. Відновний період продовжувався декілька років.

Документ обласного архіву

Голові облради депутатів

 трудящихся тов.Бурченко

м.Вінниця 23.09.1946р.

У м.Могилеві-Подільському функціонує велика лікарня на 195 ліжок, обслуговує 6 сусідніх районів, міжрайонний тубдиспансер на 35 ліжок, дитячий кістково-туберкульозний санаторій на 20 ліжок, легеневий дитячий санаторій відкритої форми туберкульозу на 20 ліжок, міжрайонний венеричний диспансер із стаціонаром на 30 ліжок, дитячі ясла на 60 ліжок. Всього лікарняна мережа розгорнута на 375 ліжок.

За час окупації румунська влада спалила і зруйнувала всі корпуси рай- і венлікарні з прекрасним обладнанням.

З моменту звільнення нашого району від німецько-румунських варварів більшість медичних закладів відновлено силами медичних працівників. В основному всі корпуси райлікарні відновлені і функціонують.

Станом на 22.09.1946 р. закінчено відновлення половини колишнього інфекційного корпуса на 40 ліжок шляхом мобілізації внутрішніх сил лікарні.

У даний час медичні працівники горять бажанням ще краще працювати всіма силами створювати необхідні умови для най скорішого видужання хворих».

Голова виконкому міської ради

депутатів трудящих                                                                                 В.Ганюков

У кінці 1951 року відкрита Могилів-Подільська міська лікарня на 75 ліжок, у складі якої терапевтичне відділення на 25 ліжок, хірургічне відділення на 25 ліжок (із них 10 акушерсько-гінекологічних), дитяче відділення на 25 ліжок. Стаціонар і поліклініка міської лікарні були розміщені по вулиці Київській, на території теперішньої стоматполіклініки.

До 1952 року розширилась районна сітка здоровоохорони. У складі Вендичанській лікарні було розгорнуто 25 ліжок, у Слободо-Шлишковецькій, Озаринецькій, Ярузькій та Кукавській дільничних лікарнях – по 10 ліжок. В селах району функціонує 18 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) і 5 фельдшерських пунктів (ФП).

В 1958 році до нашого району був приєднаний Яришівський район, де функціонувала Яришівська дільнична лікарня, яка була заснована ще у 1879 році.

В 1964 році Могилів-Подільській районній лікарні присвоєно ім’я М.І.Пирогова.

Відповідно до вимог часу в 1971 році почато будівництво нових корпусів ЦРЛ, яке проводилось за активної матеріальної допомоги колгоспів та промислових підприємств міста та району.

Наказом по Вінницькому обласному відділу охорони здоров’я № 244 від 1987р. з метою удосконалення структури управління і надання спеціалізованої допомоги міському і сільському населенню було проведено об’єднання служб охорони здоров’я міста Могилів-Подільського та Могилів-Подільського району, в результаті чого створений єдиний центр управління охороною здоров’я на чолі з ЦРЛ – Міське територіальне медичне об’єднання (МТМО).

У складі МТМО функціонувала ЦРЛ на 250 ліжок, ДМЛ – на 25 ліжок, стоматполіклініка.

У 2011 році відбулося розмежування первинної і вторинної медичної допомоги і створені районний та міський Центри первинної медико-санітарної допомоги. З метою оптимізації мережі закладів охорони здоров'я, справедливого розподілу ресурсів, інтенсивного та узгодженого надання комплексних лікувальних послуг було реорганізовано дільничні лікарні в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, реорганізована міська дитяча лікарня.

Рішенням 18 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання від 08 листопада 2013 року №621 «Про перейменування та затвердження статутів окремих медичних установ та закладів» Могилів-Подільське міське територіальне медичне об’єднання перейменоване на Могилів-Подільську окружну лікарню інтенсивного лікування яка надає цілодобову медичну допомогу хворим з гострими станами, які потребують високої інтенсивності лікування та догляду.

Рішенням №678 від 06.07.2018р. 26 сесії 7 скликання Могилів-Подільської міської ради Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування реорганізована в комунальне некомерційне підприємство "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування".

Станом на 01.01.2018р. розгорнуто 225 стаціонарних ліжок.

Забезпеченість ліжками складає 34,7 на 10 тис.населення. широко впроваджуються стаціонарозамінні форми лікування, розгорнуто 20 ліжок денного стаціонару.

Щороку в ОЛІЛ виконується близько 2 тис. хірургічних втручань стаціонарним хворим, близько 2 тис. амбулаторних операцій.

Впроваджуються новітні технології обстеження і лікування, інформаційного забезпечення, такі, як малоінвазивні лапароскопічні хірургічні втручання, УЗД, передача електрокардіограм через Інтернет в обласні лікувальні заклади, телемедицина.

Значна увага приділяється стандартизації медичної допомоги, забезпечений контроль виконання вимог уніфікованих клінічних протоколів за різними нозологіями та патологічними станами, що забезпечує впровадження нових технологій, заснованих на принципах доказової медицини. Як приклад, успішно застосовується тромболітична  терапія у хворих з гострим інфарктом міокарду, як на догоспітальному, так і догоспітальному етапі. У 90% тромболізис був успішним, що дозволило скоротити терміни лікування, забезпечити благополучний перебіг захворювання та відсутність ускладнень.

В даний час підготовлені спеціалісти по проведенню тромболізису при мозкових інсультах: невролог, анестезіолог, є домовленість з приватним кабінетом спірально-комп’ютерної томографії про безкоштовне обстеження, в наявності лікарський засіб для проведення тромболізису і тромболітична терапія при даній патології буде проведена в найближчий час. 

Медики міста і району працюють над виконанням Національних та регіональних медичних програм, що дозволяє суттєво підвищити якість медобслуговування населення.

Колектив медичних працівників протягом останніх років посідав чільні рангові місця серед районів області за результатами діяльності, нагороджений почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України, управління охорони здоров’я.

Медицина Могилів-Подільщини по праву гордиться своїми славними представниками. У різні роки лікувальні заклади очолювали досвідчені організатори здоровоохорони: ЦРЛ – заслужений лікар України Богач Павло Іванович, Куба Іван Павлович, заслужений лікар України Миколюк Василь Васильович, Могилів-Подільську міську лікарню - заслужений лікар України – Маркевич Станіслав Степанович, Соболевський Станіслав Іванович, Вендичанську міську лікарню – Зварич Іван Дем’янович, Кукавську дільничну лікарню - Коцулим Володимир Андрійович, Ярузьку дільничну лікарню – Бортняк Іван Якович, Яришівську дільничну лікарню – Терлецький Антон Йосипович. В лікувальних закладах міста та району працювали визначні лікарі, які своїми знаннями, професіоналізмом, гуманністю і милосердям багато зробили для збереження та відновлення здоров’я жителів, серед них: завідуючий отоларингологічним відділенням ЦРЛ - Осінковський Костянтин Мінеславович, завідуючий офтальмологічним відділенням ЦРЛ- Нахманович Ісаак Маркович, професіоналізм якого високо цінив академік Філатов Володимир Петрович, завідуючий терапевтичним відділеням ЦРЛ – Дзюбов Семен Григорович, завідуючий хірургічним відділенням – кмн.Окружко Іван Федорович. Праведник світу фельдшер Озаринецької дільничної лікарні Стукаленко Костянтин Іванович, завідуючий урологічним відділенням ЦРЛ- Шейман Йосип Ісаакович, кмн. онколог ЦРЛ – Теплицький Йосип Ейлевич.