• image1.jpg
  • image11.jpg
  • image15.jpg
  • image20.jpg
  • image30.jpg
  • image40.jpg
  • image50.jpg
  • image70.jpg
  • image80.jpg

Перинатальний центр

yakumovska 
Зав. перинатальним центром,
лікар вищої категорії зі спеціальності "Акушерство, гінекологія" 
Якимовська Інна Григорівна

В перинатальному центрі на 35 ліжках, в т.ч. 15 пологових, 10 патології вагітних, 10 гінекологічних кваліфіковану медичну допомогу надають 12 лікарів акушер-гінекологів і 24 середніх медичних працівників. 66,7% лікарів акушер-гінекологів атестовані на вищу і першу кваліфікаційні категорії. Матеріально-технічна база перинатального центру, професіоналізм співробітників дозволяють забезпечити надання медичних послуг на високому рівні. Сімейні та індивідуальні пологові зали оснащені новітньою апаратурою. На всіх пологах забезпечується присутність неонатолога, близько 94% пологів є партнерськими.

Співпраця з міжнародними програмами – україно-швейцарською «Здоров’я матері та дитини», канадською «Alarm», україно-американською «Разом до здоров’я», впровадження рекомендацій доказової медицини дозволили впровадити новітні технології: раннє прикладання до грудей, сумісне перебування матері і дитини, в т.ч. після операції кесарського розтину, ранню виписку із стаціонару, що дозволяє уникати внутрішньо лікарняного інфікування роділь, породіль і новонароджених та знизити їх захворюваність.

Палата інтенсивної терапії новонароджених оснащена сучасною апаратурою, що дає можливість виходжувати недоношених дітей з малою масою тіла.

Функціонує служба планування сім’ї, школа відповідального батьківства.

В гінекологічному стаціонарі виконується широкий діапазон оперативних втручань.

Перинатальний центр акредитований на звання «Лікарня доброзичлива до дитини».